Báo giá

Báo Gía Tủ Bếp Toàn Thắng

Quy cách chất liệu

Đơn vị tính

giá  tiền

-Tủ bếp trên thùng MDF cốt xanh chống ẩm,cánh Acrylic An Cường

-Tủ bếp dưới thùng MDF cốt xanh chống ẩm,cánh Acrylic An Cường

-Hậu alumin

md

4.500.000

-Tủ bếp trên thùng nhựa Picomat,cánh Acrylic An Cường

-Tủ bếp dưới thùng nhựa Picomat,cánh Acrylic An Cường

-Hậu alumin 3mm

md

5.600.000

-Tủ bếp trên thùng MDF cốt xanh chống ẩm ,cánh Acrylic An Cường

-Tủ bếp dưới thùng nhựa Picomat ,cánh Acrylic An Cường

-Hậu alumin 3mm

md

5.300.000

-Tủ bếp trên thùng inox 304,cánh Acrylic An Cường

-Tủ bếp dưới thùng inox 304,cánh Acrylic An Cường

md

7.200.000

-Tủ bếp trên thùng MDF cốt xanh chống,cánh phủ Acrylic An Cường

-Tủ bếp dưới thùng inox 304,cánh  Acrylic An Cường

md

6.200.000

Tủ bếp trên thùng inox 304,cánh kính cường lực

-Tủ bếp dưới thùng inox 304,cánh kính cường lực

-Hậu inox 304

md

9.000.000

-Tủ bếp  gỗ Óc Chó  sơn PU

-Hậu alumin 3mm

md

13.000.000

-Tủ bếp  gỗ Sồi Nga phun sơn PU

-Hậu alumin 3mm

md

4.100.000

-Tủ bếp trên gỗ Sồi Nga phun sơn PU

-Tủ bếp dưới thùng inox 304, cánh gỗ sồi nga

md

5.700.000

-Tủ bếp gỗ xoan đào Hoàng Anh Gia Lai sơn PU

-Hậu alumin 3mm

md

6.500.000

-Tủ bếp trên gỗ xoan đào hoàng anh gia lai

-Tủ bếp dưới thùng inox 304, cánh gỗ xoan đào

md

7.500.000

0964929998